Choď na obsah Choď na menu
 


2 %

Venovaním 2% zaplatenej dane môžete pomôcť našej materskej škole smiley yes

 

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Ak ste zamestnaní:

  1. Najneskôr do 15.2.2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň, v tomto zúčtovaní (v oddieli VII zaškrtnutím v štvorčeku) požiadajte zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov za minulý rok 2022.
  2. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (v prílohe) - do predvyplneného VYHLÁSENIA O POUKÁZANÍ PODIELU ZAPLATENEJ DANE z príjmov fyzických osôb doplňte Vaše údaje, výšku dane a výšku sumy, ktorú organizácii poukážete.
    V riadku 12 uveďte sumu dane, ktorú za Vás zaplatil zamestnávateľ (je to suma z riadku 03 v Potvrdení o zaplatení dane). V riadku 13 napíšte 2% z tejto sumy zaokrúhlené na eurocenty nadol. Táto suma však musí byť minimálne 3 €. V riadku 14 uvediete dátum z riadku 05 v Potvrdení o zaplatení dane, v prípade preplatku na dani z ročného zúčtovania preddavkov na daň sa uvedie 31.marec zdaňovacieho obdobia v ktorom sa toto vyhlásenie podáva;
  3. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov;
  4. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdenímpošlite/doručte do 30.04.2023 na daňový úrad podľa Vášho bydliska alebo odovzdajte v škôlke pani učiteľke do 21.4.2023.

 

Tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby:

Tlačivo na poukázanie 2% dane za rok 2022:

Vyhlásenie o poukázaní podielu 2% zaplatenej dane

Potvrdenie o zaplatení dane

 

ĎAKUJEME !!!

Údaje organizácie:

Názov: SRRZ - RZ pri Materskej škole

IČO:173196170680

Právna forma: Občianske združenie

Ulica: 44

Mesto: Hýľov

PSČ: 04412

Bankový účet: SK6909000000005197677025, Slovenská sporiteľňa, a.s.